Gebruik van dit initiatief is zowel voor consumenten als hoteliers geheel gratis, dus meldt uw hotel direct aan!

Het gebruik van dit initiatief is volledig gratis voor zowel consumenten als hoteliers, dus registreer uw hotel onmiddellijk! U kunt één of meerdere aanbiedingen online zetten met een link naar uw hotelpagina.

Registreer uw hotel vandaag. Het duurt maar 1 minuut en de deelname is gratis.